Med åbenhed stiger friheden. Offentlighedsloven skal strammes, men hvorfor? #55

Med åbenhed stiger friheden. Offentlighedsloven skal strammes, men hvorfor? #55

I dette afsnit har Magtindsigt fokus på regeringens lovforslag om at stramme blandt andet Offentlighedsloven.  Meget tyder på, at det slet ikke er Offentlighedsloven der er problemet, men derimod Forvaltningsloven. Det tyder også på, at f.eks Kriminalforsorgen allerede har fundet en løsning på at tilbageholde medarbejderes navne i forbindelse med aktindsigt - ved hjælp af forvaltningsloven.