Hillerøds Forsynings Facebook register

Hillerøds Forsynings Facebook register
Udsnit af Hillerøds Forsynings Facebook register.

Hillerød Forsyning har lavet et register på 126 sider med skærmbilleder primært fra Magtindsigts Facebook side.

I forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af en klagesag jeg havde indgivet over Hillerød Forsyning afgørelse om aktindsigt, har en efterfølgende aktindsigt hos Miljø- og Fødevareklagenævnet vist at Hillerød Forsyning havde lavet et omfangsrigt register over Magtindsigts Facebook side, samt alle kommentarer. I alt 126 sider.

Tvivlsomt om det er lovligt

Flere eksperter stiller sig tvivlende overfor lovligheden af det register. En oversigt/register som Miljø- og Fødevareklagenævnet iøvrigt aldrig har bedt om.

Det er muligt at se hele Hillerød Forsyning registeret her (15,2 MB):

Hillerod Forsynings register over RV Facebook-aktivitet.pdf
Hillerød Forsyning Facebook register 126 sider (15,2 MB)