Hillerød Forsynings samarbejdsvanskeligheder: En historie om udfordringer og læringsmuligheder

Hillerød Forsynings samarbejdsvanskeligheder: En historie om udfordringer og læringsmuligheder
Hillerød Forsynings samarbejdsvanskeligheder: En historie om udfordringer og læringsmuligheder

Gennem de seneste år har Hillerød Forsyning stået over for gentagne udfordringer i deres samarbejdsrelationer, som har kastet lys over organisationens tilgang til partnerskaber og projektgennemførelse. Fra Hillerød Forsynings overtagelse af Fælles Affaldsindsamling A/S, et samarbejde med Halsnæs Forsyning, til et tidligere afbrudt partnerskab med Helsingør Forsyning om kundeservice, har Hillerød Forsyning vist en tendens til at træde ud af samarbejder, som efterlader et selskab uden aktivitet og rejser spørgsmål omkring deres evne til langsigtede engagementer.

Fælles Affaldsindsamling A/S blev etableret i 2017 med ambitioner om at forbedre affaldshåndteringen gennem samarbejde. Dog førte øgede opgaver og aktiviteter til en beslutning om at gå hver til sit, hvilket undlod at udnytte en gylden mulighed for at revurdere og innovere i affaldshåndteringstjenesterne. Den manglende kommunikation til kunderne om disse ændringer fremhæver en undervurdering af deres ret til information.

Hillerød Affaldshåndtering A/S har i forbindelse med overtagelsesprocessen vurderet, at kommunikation til kunderne vedrørende overtagelsen ikke er relevant, idet overtagelsen af Fælles Affaldsindsamling A/S ikke vil påvirke indsamlingen af affald hos borgerne i Hillerød Kommune.
Skriftlig svar fra Hillerød Forsyning maj 2023

Endvidere har Hillerød Forsynings afbrydelse af samarbejdet med Helsingør Forsyning om kundeservice og efterladelse af et selskab uden aktivitet yderligere illustreret udfordringer i deres tilgang til partnerskaber. Disse gentagne scenarier af opløste samarbejder antyder en mangel på grundig planlægning og overvejelse af langsigtede konsekvenser af strategiske beslutninger.

Senest har Hillerød Forsyning indtrådt i SERVIA A.m.b.a., et indkøbs- og servicefællesskab ejet af 21 danske forsyningsselskaber, uden formel godkendelse fra bestyrelsen – et krav for at indtræde. Dette udstiller endnu en gang Hillerød Forsyning som værende egenrådig og tilbøjelig til at tage beslutninger uden om sin egen bestyrelse, som primært består af byrådsmedlemmer uden den nødvendige erfaring for at varetage disse roller effektivt. Efter flere spørgsmål fra Magtindsigt, endte bestyrelsen på bagkant et halvt år senere at godkende indtrædelsen.

Disse udfordringer peger på en dybere problemstilling inden for Hillerød Forsyning – en tendens til at handle impulsivt og uden den nødvendige due diligence. For at vende denne tendens er det essentielt, at Hillerød Forsyning forpligter sig til en mere grundig forberedelse og planlægning før indgåelse af samarbejder. Organisationen må sikre åbenhed og transparens i kommunikationen med både kunder og samarbejdspartnere, og udvikle en strategi for at opretholde og pleje langsigtede samarbejdsrelationer.

Fremadrettet ligger nøglen til succes for Hillerød Forsyning i at balancere mellem visionære strategier og deres praktiske gennemførelse, mens de holder sig forpligtet til det bedste for fællesskabet. Ved at lære af fortidens fejltrin og omfavne åbenhed, innovation, og kundeinvolvering kan Hillerød Forsyning ikke alene forbedre sin affaldshåndtering, men også styrke sit bidrag til lokalsamfundets bæredygtighed og velvære. Dette kræver en ændret tilgang, hvor åbenhed om beslutningsprocesser og en stærkere inddragelse af både bestyrelse og lokalsamfundet prioriteres for at sikre en fremtid, hvor Hillerød Forsyning kan blive en model for effektive og ansvarlige offentlige tjenester.