#77 Går den, så går den -Historien om Vejle Kommune der købte gåture for kr. 180.000,-.

#77 Går den, så går den -Historien om Vejle Kommune der købte gåture for kr. 180.000,-.
#77 Går den, så går den -Historien om Vejle Kommune der købte gåture for kr. 180.000,-.

Stabschefen fra Børn & Unge i Vejle Kommune valgte i december 2022 at købe gåture for kr. 180.000 hos en professionel walker. Stabchefen valgte at købe et helt års forløb og betale upfront - et beløb på kr. 180.000,-.
Problemet var blot at det personale der var tiltænkt gåture og coaching, ikke er interesseret i det forløb. Og kort sagt ikke vil gå. Dermed havde stabschefen brugt 180.000,- uden at ydelsen reelt ikke blev brugt.

Aktindsigt viser, at intet var på skrift fra kommunens side, indtil firmaet bekræftede aftalen via e-mail. Dette skete, selvom der angiveligt havde været et eller flere møder og gårture inden denne mail.

Gå-ruten blev lagt om, således at ansatte i kommunen ikke kunne se de ansatte gå rundt om administrationsbygningen.

Det er værd at bemærke, at der ikke forligger nogen formel dokumentation fra Vejle Kommune før bekræftelsen fra "Gå mig glad ApS". Aftalen blev indgået udelukkende på baggrund af mundtlige samtaler og en enkelt e-mail.

Efterfølgende viste det sig, som nævnt at der intet match var mellem personalet i kommunen og det indkøbte forløb. Kort sagt gad personalet ikke, og stabschefen sad tilbage og havde brugt kr. 180.000 på.... ja ingenting.

Nu var gode råd dyre, og stabschefen forsøgte febrilsk  at for forlange alle pengene retur og benyttede kommunens jurister på en ikke særlig god måde. Dette forsøg til trods for der reelt ingen dokumentation er fra Vejle Kommune har indkøbt den ydelse og på hvilke vilkår.

Stabschefen går så langt i sit forsøg på at kræve pengene tilbage, at hun skriver følgende til Gå Mig Glad ApS:

Der skal derfor ske en tilbagebetaling af det fulde beløb. Tilbagebetalingen vil ske ved at jeg fremsender en faktura på beløbet. Fakturaen vil indehold betalingsart 200, som betyder, at fakturaen overgår til opkrævning hos SKAT, hvis den ikke betales. Hvis du ønsker en anden tilbagebetalingsform kan du kontakte mig. Fakturaen vil blive fremsendt mandag 8. maj 2023. Mail fra stabchefen 27. april 2023

Ekspert i forvaltningsret: Usagligt at udnytte sin magtposition.

Lektor Jøren Ullits fra Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU udtaler i en skriftlig kommentar:

At man vælger at oversende det beløb, som man har betalt til virksomheden for en foreløbigt modtaget serviceydelse til skattestyrelsens inddrivelse, leder mine tanker hen på ét af de ord, som skal være det navigerende kompas for enhver myndighedsperson: kravet om saglighed. Eller som det også er omtalt: magtfordrejningsforbudet. Det betyder grundlæggende, at myndigheden ikke må agere på baggrund af usaglige hensyn. Det vil f.eks. være usagligt at udnytte sin magtposition som myndighedsperson til at gennemtvinge en ophævelse af en ellers bindende aftale, fordi man i bagklogskabens ulideligt klare skær har indset, at forretningsdispositionen ikke var helt gennemtænkt.
Myndigheden er endvidere stadig underlagt principperne om god forvaltningsskik i aftalerelationer, hvilket stiller krav til høflighed og ordentlighed i den højere sags tjeneste: tilliden til det offentlige. Det gælder også i kommunikationen med borgeren, og at man selvfølgelig ikke lægger ord i munden på borgeren for at ”nudge” vedkommende i retningen af den for myndigheden foretrukne retsstilling, som f.eks. ”efter gensidig aftale”, når parterne står stejlt overfor hinanden.
Alt dette kan man så krydre og sammenholde med den juridiske vejledning 2023-2 om ”indsigelser om kravets eksistens og størrelse”, hvoraf det fremgår, at ”fordringshaveren skal afklare tvister om kravets eksistens eller størrelse”. Som påstået fordringshaver burde Vejle kommune, som sagen foreligger oplyst, have gjort mere for at søge tvisten om kravets eksistens afklaret, før man fremturer så aggressiv ved at oversender et – kan man vist roligt kalde det - tvivlsomt krav til inddrivelse hos staten. Denne sagsgang er i øvrigt også et eklatant resursespild, eftersom den af kommunen påståede ”skyldner” (virksomheden) kan gøre indsigelse mod fordringens eksistens overfor skattestyrelsen. Skattestyrelsen har ikke kompetence til at afgøre tvisten, kan så sende sagen tilbage til kommunen.

Faktura til Vejle Kommune på kr. 180.000,00

Formand for Børne- og Familieudvalget og 2. viceborgmester Martin Sikær (A)

Formand for Børne- og Familieudvalget og 2. viceborgmester Martin Sikær (A) udtaler om sagen:

Det var en fejl at den aftale i det hele taget blev indgået, og aftalegrundlaget  var mangelfuldt. Den pågældende medarbejder har fået en påtale af direktøren, og dermed er jeg tilfreds set ud fra mit politiske ansvar. Jeg er ked af at høre at sagen har haft så store personlige konsekvenser for leverandøren.
Det har med garanti ikke været hensigten fra medarbejderen. Jeg har altid haft, og har stadig stor tillid til den pågældende medarbejder. Hun er faglig yderst kompetent, og er generelt et meget empatisk menneske. Sagen er meget beklagelig, men jeg synes at der er handlet på de uhensigtsmæssigheder der er fundet sted

Gå Mig Glad ApS indhaver Heidi Møller havde først takket ja til interview til podcast, men meldte sidenhen fra. men kom med denne skriftlige kommentar.

Kære Rasmus, Den sag du spørger til har påvirket mig dybt, og gør det stadig. Jeg har netop bestilt tid til psykolog for at få tingene på plads psykisk. Det jeg tager med fra sagen er hvor vigtig tydelig kommunikation er, og uanset hvor begejstret man er, skal procedurer overholdes.Rigtig god dag og god gåtur! Heidi Møller
Professionel Walker
Forside | Gå Mig Glad
gåture for alle i Kolding hver tirsdag klokken 15.00. Mød Heidi og følg hende på Facebook. Hvorfor går hun og hvorfor bliver hun ved?

Hør podcasten om sagen her: