Latest

Hillerød Forsynings samarbejdsvanskeligheder: En historie om udfordringer og læringsmuligheder

Hillerød Forsynings samarbejdsvanskeligheder: En historie om udfordringer og læringsmuligheder

Gennem de seneste år har Hillerød Forsyning stået over for gentagne udfordringer i deres samarbejdsrelationer, som har kastet lys over organisationens tilgang til partnerskaber og projektgennemførelse. Fra Hillerød Forsynings overtagelse af Fælles Affaldsindsamling A/S, et samarbejde med Halsnæs Forsyning, til et tidligere afbrudt partnerskab med Helsingør Forsyning om kundeservice,
Rasmus Visby