Bedragerisag mod far og søn.

Bedragerisag mod far og søn.
Bedragerisag mod far og søn.

Krigen i Sommerbyen - Fortbo.
Københavns Vestegns Politi har rejst tiltale mod Henrik Kirkestrup og Allan Kirkestrup for en række økonomiske forbrydelser. I alt er der rejst 21 anklager mod dem.

Aktindsigt i anklageskrift fra Københavns Vestegns Politi afslører detaljer om den tiltales der er rejst mod den tidligere ejendomsinspektør Henrik Kirkestrup og hans medtiltalte tidligere formand i Fortbo Allan Kirkestrup. Sagen omfatter en række anklager om underslæb og bedrageri, der har fundet sted over en længere periode.

21 tilfælde af underslæb og bedrageri

Henrik Kirkestrup, som tidligere har fungeret som ejendomsinspektør i ejerforeningen E/F Fortbo, står anklaget for en række økonomiske forbrydelser. I alt er der rejst 21 anklager mod ham, herunder flere tilfælde af underslæb og bedrageri. Anklageskriftet beskriver, hvordan Kirkestrup systematisk har udnyttet sin position til personlig vinding ved at få ejerforeningen til at betale for forskellige varer og tjenester, som han derefter har anvendt privat.

Allan Kirkestrup, som var formand i E/F Fortbo, er også anklaget i sagen. Han står sammen med Henrik Brun Kirkestrup tiltalt for underslæb ved at udstede falske fakturaer og godkende betalinger for tjenester, som aldrig blev leveret eller anmodet om af ejerforeningen.

Blandt de specifikke anklager er:

  • Udstedelse af en faktura på 3.750 kr. for fotografering af vandinstallationer med drone, en tjeneste som aldrig blev leveret.
  • Betaling af fakturaer fra et advokatfirma på i alt 22.875 kr. for juridisk bistand, som ikke vedrørte ejerforeningen, men snarere en privat sag for Henrik Brun Kirkestrup.
  • Uretmæssig betaling for en drone til en værdi af 18.014 kr.
  • Betaling for en trafikvest og et skilt til egen virksomhed for 1.072,50 kr.
  • Indkøb af en varmepumpeskjuler til en værdi af 2.529,59 kr.
  • Køb af en Apple MacBook til privat brug for 20.172,69 kr.
  • Flere indkøb af elektronik og kontorudstyr såsom kameraer, headset og en HP Laser printer, der samlet set løber op i flere tusinde kroner.

Potentielle konfiskationer og erstatningskrav

Foruden anklagerne om underslæb og bedrageri, står Henrik Brun Kirkestrup og Allan Kirkestrup også over for potentielle konfiskationer af en række genstande, som er blevet erhvervet gennem de uretmæssige handlinger. Der er nedlagt påstand om konfiskation af blandt andet en drone, et termisk kamera, en printer og diverse andre elektroniske enheder.

Der er også fremsat krav om erstatning til E/F Fortbo for de økonomiske tab, de har lidt som følge af de påståede ulovligheder. Sagen forventes at få juridiske og økonomiske konsekvenser for de tiltalte, hvis de bliver fundet skyldige.

Tillid er godt, men kontrol bedre.

Sagen mod Henrik Brun Kirkestrup og Allan Kirkestrup minder os om, at økonomisk kriminalitet kan finde sted i selv de mest tillidsfulde miljøer. Det er essentielt for alle involverede i forvaltningen af fælles ejendom at være årvågne og sikre, at der er tilstrækkelige kontrolmekanismer på plads for at forhindre misbrug af midler. Retssagen vil uden tvivl blive fulgt tæt af mange af beboerne både fra Fortbo men også Vellerup Sommerby.

Retssagen forventes afviklet i december.