Walk the talk. Ikke opfyldte mål i Motorstyrelsen #59

Walk the talk. Ikke opfyldte mål i Motorstyrelsen #59

I 2020 øgede den nuværende regeringen kontroltrykket yderligere fra 10 procent til 15 procent.

Tal fra Motorstyrelsen årsrapport viser dog, at kontroltrykket ikke på noget tidspunkt har været over 6 procent.