Sydbank tjente 4,5 mia på indlån i 2023 - en stigning på 82 %

Sydbank tjente 4,5 mia på indlån i 2023 - en stigning på 82 %
Sydbank tjente 4,5 mia på indlån i 2023 - en stigning på 87 %

Nettorenteindtægterne stiger med 2 mia kr. eller 82 pct. oplyser Sydbank i deres årsrapport for 2023.

Sydbank tjente i alt 4.470 mio. kr nettorenteindtægter.

Sydbanks årsrapport 2023 side 14

Helt simpelt kan det siges at Sydbanks næsten fordobling af deres overskud f0r 2023, kan henføres direkte til at banken har valgt at lade renten på udlån følge rentestigninger i markedet, imens stigningen på renten på indlån nærmest har stået stille.


Danske Bank tjente 35 mia på ind- og udlån i 2023

Nettorenteindtægterne i Danske Bank steg til 35 mia mod 25 mia i 2022. Stigningen skyldtes hovedsageligt højere indtægter fra indlån som følge af vores pristiltag og renteudviklingen samt udviklingen af nye produkter, skriver Danske Bank i uddrag fra årsrapporten 2023


Sådan tjener bankerne penge på ind- og udlån

Bankerne tjener penge på forskellen mellem de renter, de betaler til indlånere, og de renter, de opkræver fra låntagere. Denne forskel kaldes for rentemarginalen eller nettorenteindtægten. Her er en mere pædagogisk forklaring på processen:

  1. Indlån: Når du indsætter penge på en bankkonto, låner du faktisk pengene til banken. Banken betaler dig renter for dette lån, men rentesatsen er relativt lav. Disse indlån giver banken en pulje af midler, som den kan udlåne til andre.
  2. Udlån: Banken låner nu disse penge ud til andre kunder, f.eks. dem, der ønsker et boliglån, et billån eller et forbrugslån. Rentesatsen, som banken opkræver for disse lån, er højere end den, de betaler til indlånerne. Forskellen i rentesatserne er, hvor banken tjener sine penge.
  3. Risikostyring: Banken skal være forsigtig med, hvem den låner penge ud til, for at minimere risikoen for tab. Den gør dette gennem en proces kaldet kreditvurdering, hvor banken evaluerer låntagernes evne til at tilbagebetale lånet.
  4. Yderligere indtægtskilder: Ud over renteindtægter tjener bankerne også penge på gebyrer og provisioner for forskellige finansielle tjenester, såsom administrationsgebyrer for lån, gebyrer for overtræk, og gebyrer for internationale transaktioner.