Krigen i Sommerbyen 9 - HAK ✅ ved det - retur til Fortbo - #75

Krigen i Sommerbyen 9 - HAK ✅ ved det - retur til Fortbo - #75
Krigen i Sommerbyen 9 - HAK ved det - retur til Fortbo - #75

I det niende afsnit af "Krigen i Sommerbyen" genbesøger vi ejerforeningen Fortbo i Rødovre. Jeg er taget tilbage til Fortbo, hvor jeg vil forsøge at få svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan har politianmeldelsen udviklet sig?
  • Har der været konsekvenser for ejerforeningen efter bortvisningen af ejendomsinspektør Henrik Kirkestrup? Sagen endte i en faglig voldgiftssag, hvor tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam fungerede som opmand.
  • Det er en saga, der ikke er uden drama, men som aldrig bliver en kedelig rejse.
Bortvisning tre dage efter advarsel var berettiget
Udeblivelse fra et overdragelsesmøde og fortsat illoyal adfærd betød, at en ejerforenings bestyrelse berettiget kunne bortvise en ejendomsinspektør, der kun tre dage forinden havde modtaget en skriftlig advarsel for samarbejdsvanskeligheder og illoyalitet.
Bortvisning tre dage efter advarsel var berettiget
Opmandens begrundelse og resultat
Jeg finder, at advarslen af 12. juli 2022 klart var berettiget, idet jeg efter bevisførelsen lægger til grund, at A efter formandsvalget den 6. maj 2022 konsekvent udviste illoyal og respektløs adfærd over for E og herunder modarbejdede E’s overtagelse af formandshvervet.
Kendelse af 1. juni 2023 i FV2022-1426
Sagen angår, om ejendomsinspektør A med rette blev tildelt en advarsel den 12. juli 2022, og om han med rette blev bortvist den 15. juli 2022.
Serviceforbundet for Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund for A mod Ejerforening X

Støt Magtindsigt - tilmeld dig her ‌ ‌Der er nye og spændende sager på vej i efteråret. Så husk at støtte hvis du kan lide hvad du hører.