Al magt korrumperer? Gruppetænkning 2/2 #30

Al magt korrumperer? Gruppetænkning 2/2 #30
Jeg taler om fænomenet gruppetænkning med lektor Thomas Jønsson Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet

Jeg taler om fænomenet gruppetænkning med lektor Thomas Jønsson Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet

Gruppetænkning 
To hoveder tænker bedre end ét, siges der. Men passer det?
Flere psykologer har påviste at, grupper har en tilbøjelighed til at forfalde til irrationelle processer, som skader en god beslutningsproces. Dette gør sig særligt gældende i grupper med en lang fælles historik. Særligt hvor f.eks  bestyrelser eller byråd har siddet længe, og er rystet sammen og haft succes.  
Faktisk er fænomenet så udtalt, at grupper kan træffe værre beslutninger, end det enkelte ville have gjort.
Begrebet kaldes gruppetænkning, og er det andet afsnit af "Al magt korrumperer?" handler om.

Dette er andet afsnit, hvor jeg forsætter samtalen med Lektor og PhD Thomas Faurholt Jønsson , Psykologisk Institut -Aarhus Universitet.

I afsnittet henviser jeg til følgende artikel fra Havard Buisness Review:
Making Dumb Groups Smarter

Gæst: Lektor og PhD Thomas Faurholt Jønsson , Psykologisk Institut -Aarhus Universitet.